Какво представлява невродегенеративно заболяване?

Neurons with electrical impulses

Невродегенеративните заболявания включват обхват от състояния, които основно увреждат невроните в човешкия мозък.

Невроните са градивните елементи на нервната система, която включва главния мозъка и гръбначния мозък. Невроните обикновено не се възпроизвеждат или самоподменят, така че, когато се повредят или умрат, те не могат да се подменят от самия организъм. Примери за невродегенеративни заболявания са болестите на Паркинсон, Алцхаймлер и Хънтингтън.

Невродегенеративните заболявания са нелечими и инвалидизиращи състояния, чиято причина е прогресивното дегенериране и/или смърт на нервните клетки. Това води до проблеми с движенията (например, “атаксия”) или с психичното функциониране (“деменция”).

Деменциите представляват най-големият проблем при невродегенеративните заболявания, като се има предвид, че болестта на Алцхаймлер засяга около 60–70% от случаите.

Невродегенеративните заболявания, към които JPND се фокусира, са:

  • Болест на Алцхаймлер ( БА) и други деменции
  • Болест на Паркинсон (БП) и свързани с БП разстройства
  • Прионови болести
  • Болести на двигателния неврон (БДН)
  • Болест на Хънтингтън (БХ)
  • Спиноцеребеларна атаксия (СЦА)
  • Спинална мускулна атрофия (СМА)