Какви са целите на JPND?

business-goals

JPND има за цел да се бори срещу нарастващото предизвикателство на невродегенеративните заболявания при нашето застаряващо население, като обединява изследователите, данните от проучванията и националните финансиращи органи, за да се проучат ключовите изследователски въпроси, заедно с бариерите, препятстващи прогреса в тази област.

Това ще се постигне чрез координиране на текущите и бъдещите подходи, колаборацията и споделянето на инструменти, техники и други ресурси сред участващите държави.

Нашата текуща стратегия е да увеличим координираната инвестиция в проучването на невродегенеративните заболявания, с цел откриване на причините за заболяванията, разработване на лечение и намиране на подходящи начини за обгрижване на хората с невродегенеративни заболявания. За това нашите незабавни цели са:

  • Да добавим стойност към националните инвестиции чрез координирано действие
  • Да окуражим развиването на национални стратегии за проучване в областта на невродегенеративни заболявания
  • Да влезем в партньорство, за да се постигне пълния потенциал на JPND