Co je to neurodegenerativní onemocnění?

Neurons with electrical impulses

Neurodegenerativní onemocnění je zastřešující termín pro celou řadu stavů, které primárně ovlivňují neurony v lidském mozku.

Neurony jsou stavební kameny nervového systému, který zahrnuje mozek a míchu. Neurony se normálně samy nereprodukují nebo nenahrazují, takže když se poškodí nebo zahynou, tělo je nedokáže nahradit. Mezi příklady neurodegenerativních onemocnění patří Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba a Huntingtonova choroba.

Neurodegenerativní onemocnění jsou neléčitelné a oslabující stavy, které mají za následek progresivní degeneraci nebo úhyn nervových buněk. To způsobuje problémy s pohybem (ataxie) nebo s duševními funkcemi (demence).

Demence mají na svědomí největší podíl onemocnění, přičemž Alzheimerova choroba představuje přibližně 60-70 % případů.

Program JPND se zaměřuje na následující neurodegenerativní onemocnění:

  • Alzheimerova choroba (AD) a ostatní demence
  • Parkinsonova choroba (PD) a poruchy s ní související
  • Prionové choroby
  • Onemocnění motoneuronu (MND)
  • Huntingtonova choroba (HD)
  • Spinocerebelární ataxie (SCA)
  • Spinální svalová atrofie (SMA)