Jaké jsou cíle programu JPND?

business-goals

JPND má za cíl čelit stále rostoucí výzvě, kterou představují neurodegenerativní onemocnění v naší stárnoucí populaci tím, že spojí dohromady výzkumníky, stávající výzkumné poznatky a národní financující instituce, aby společně zkoumali klíčové otázky výzkumu a bariéry pokroku v této oblasti.

Toho bude dosaženo koordinací současného a budoucího přístupu, patřičné spolupráce a efektivnějším sdílením nástrojů, metod a ostatních zdrojů mezi zúčastněnými zeměmi.

Naší aktuální strategií je zvýšit koordinované investice do výzkumu neurodegenerativních onemocnění zaměřeného na hledání příčin, vyvíjení léčebných metod a identifikaci správných způsobů péče o pacienty s neurodegenerativním onemocněním. V tomto směru jsou naše bezprostřední cíle následující:

  • Zvýšit hodnotu národních investic prostřednictvím koordinované akce
  • Podpořit vývoj národních výzkumných strategií v oblasti neurodegenerativních onemocnění
  • Prostřednictvím partnerství plně využít potenciál programu JPND