Τι είναι οι νευροεκφυλιστικές ασθένειες;

Neurons with electrical impulses

Ο όρος «νευροεκφυλιστικές ασθένειες» είναι ένας γενικός όρος που περιλαμβάνει μία σειρά από παθήσεις, οι οποίες προσβάλλουν τους νευρώνες του ανθρώπινου εγκεφάλου.

Οι νευρώνες αποτελούν δομικές μονάδες του νευρικού συστήματος που περιλαμβάνει τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό. Κατά κανόνα, οι νευρώνες δεν αναπαράγονται και δεν ανανεώνονται, επομένως εάν υποστούν βλάβη ή πεθάνουν δεν μπορούν να αντικατασταθούν από τον οργανισμό. Μερικά παραδείγματα νευροεκφυλιστικών ασθενειών είναι η νόσος Parkinson, η νόσος Alzheimer και η νόσος Huntington.

Οι νευροεκφυλιστικές ασθένειες είναι ανίατες παθήσεις που επιφέρουν αναπηρία και οδηγούν στην προοδευτική εκφύλιση ή/και τον θάνατο των νευρικών κυττάρων. Αυτή η εξέλιξη προκαλεί προβλήματα στην κίνηση (αταξία) ή στη νοητική λειτουργία (άνοια).

Οι διάφορες μορφές άνοιας είναι υπεύθυνες για το μεγαλύτερο φορτίο αυτών των ασθενειών, ενώ η νόσος Alzheimer αντιπροσωπεύει περίπου το 60–70% των περιπτώσεων.

Οι νευροεκφυλιστικές ασθένειες στις οποίες επικεντρώνεται το πρόγραμμα JPND είναι:

  • η νόσος Alzheimer (AD) και άλλες μορφές άνοιας
  • η νόσος Parkinson (PD) και οι σχετιζόμενες με την PD διαταραχές
  • οι πριονογενείς ασθένειες
  • οι νόσοι του κινητικού νευρώνα (MND)
  • η νόσος Huntington (HD)
  • η νωτιαιοπαρεγκεφαλιδική αταξία (SCA)
  • η νωτιαία μυϊκή ατροφία (SMA)