Koji su ciljevi JPND inicijative?

business-goals

JPND se suočava sa sve većim izazovima neurodegenerativnih bolesti u starijoj populaciji združivanjem istraživača, istraživanja temeljenih na dokazima i nacionalnih zaklada s ciljem istraživanja najvažnijih pitanja i prepreka radi postizanja napretka na ovom polju.

To se postiže koordiniranjem sadašnjih i budućih koncepata, suradnjom i što učinkovitijim dijeljenjem alata, metoda i drugih sredstava među zemljama sudionicama.

Naša trenutačna strategija je usmjerena na povećanje koordiniranih ulaganja u istraživanje neurodegenerativnih bolesti (NB) u svrhu otkrivanja uzroka, razvijanja lijekova i pronalaženja odgovarajućih načina njege bolesnika koji boluju od neurodegenerativnih bolesti. Naši ključni ciljevi su:

  • povećati nacionalna ulaganja kroz koordinirano djelovanje
  • poticati razvoj nacionalnih strategija za istraživanje neurodegenerativnih bolesti
  • poticati združeno djelovanje kako bi se postigao potpuni potencijal JPND inicijative.