Hva er en nevrodegenerativ sykdom?

Neurons with electrical impulses

Nevrodegenerativ sykdom er en paraplybetegnelse for flere tilstander som primært påvirker nervecellene i hjernen.

Nervecellene er byggesteinene i nervesystemet, som også inkluderer hjernen og ryggmargen. Nervecellene vil normalt sett verken reprodusere eller erstatte seg selv, og når de blir skadet eller dør, kan de derfor ikke erstattes av kroppen. Eksempler på nevrodegenerative sykdommer er Parkinsons, Alzheimers og Huntingtons sykdom.

Nevrodegenerative sykdommer kan ikke behandles og innebærer progressiv degenerering og/eller død av nerveceller. Dette fører til bevegelsesproblemer (kalt ataksi) eller mentale funksjonsproblemer (kalt demens).

Demens utgjør den største sykdomsbelastningen, og Alzheimers sykdom representerer rundt 60-70 % av tilfellene.

De nevrodegenerative sykdommene som JPND har fokus på er:

  • Alzheimers sykdom (AD) og andre demenssykdommer
  • Parkinsons sykdom (PD) og PD-relaterte lidelser
  • Prionsykdom
  • Nevromuskulær sykdom (MND)
  • Huntingtons sykdom (HD)
  • Spinocerebellar ataksi (SCA)
  • Spinal muskelatrofi (SMA)