Hva er målene til JPND?

business-goals

JPND har som mål å møte de voksende utfordringene som følger av nevrodegenerative sykdommer i den eldre befolkningen ved å føre sammen forskere, forskningsresultater og nasjonale finansieringsorganer for å svare på de viktigste forskningsspørsmålene og hindringene for framgang innenfor området.

Dette skal oppnås ved å koordinere eksisterende og framtidige tilnærminger, skape samarbeid der det er egnet og ved å dele verktøy, teknikker og andre ressurser på en mer effektiv måte blant deltakerlandene.

Dagens strategi er å styrke samordning av investeringer i nevrodegenerative sykdommer (ND) der målet er å finne årsakene til, utvikle behandlinger for og finne fram til gode måter å ta vare på syke personer. Som en del av dette, er de umiddelbare målene å:

  • Øke verdien av nasjonale investeringer gjennom samordning
  • Oppmuntre til utvikling av nasjonale forskningsstrategier
  • Delta i partnerskap for å nå det fulle potensialet til JPND