Wat zijn de doelstellingen van JPND?

business-goals

JPND ziet zich voor de uitdaging gesteld om de toename van neurodegeneratieve aandoeningen ten gevolge van een vergrijzende samenleving te stoppen. JPND brengt onderzoekers en nationale financiers van onderzoek samen om voort te bouwen op bestaand onderzoek, focus te leggen op essentiële onderzoeksvragen en barrières die de voorgang belemmer te slechten. Teneinde afzonderlijke investeringen meerwaarde te geven en het potentieel van JPND optimaal te benutten.

De strategie van JPND is om:

  • bestaande en toekomstige onderzoeksaanpakken te coördineren
  • waar mogelijk internationaal samen te werken
  • de ontwikkeling van nationale onderzoeksstrategieën te stimuleren
  • de deelnemende landen instrumenten, technieken en andere bronnen efficiënter met elkaar te laten delen.

Het onderzoek is gericht op het zoeken naar oorzaken, het ontwikkelen van behandelingen en het bepalen van de meest passende zorgmethoden voor patiënten met deze aandoeningen.