Cele JPND

business-goals

Celem JPND jest podjęcie wyzwania, jakim są choroby neurodegeneracyjne, występujące coraz częściej w starzejącym się społeczeństwie, poprzez zgromadzenie w jednym miejscu naukowców, wyników badań oraz krajowych organizacji dostarczających środków finansowych w celu sformułowania problemów badawczych oraz zdefiniowania barier ograniczających rozwój w tej dziedzinie.

Środkiem do osiągnięcia tego celu jest skoordynowanie obecnych i przyszłych koncepcji, a także bardziej wydajna współpraca między krajami zaangażowanymi w program poprzez dzielenie się narzędziami, technologiami oraz innymi zasobami.

Nasza obecna strategia to zwiększenie skoordynowanych inwestycji na rzecz badań nad chorobami neurodegeneracyjnymi (ND) w celu znalezienia przyczyn, stworzenia odpowiednich leków i opracowania metod terapii dla pacjentów. Cele krótkoterminowe:

  • Wniesienie wartości dodanej do krajowych inwestycji poprzez skoordynowane działania
  • Wspieranie rozwoju krajowych strategii w ramach badań nad ND
  • Zaangażowanie w partnerstwo w celu wykorzystania pełnego potencjału JPND