Katere cilje smo si postavili pri JPND?

business-goals

Pri JPND se spoprijemamo z vse številnejšimi izzivi nevrodegenerativnih bolezni, s katerimi se sooča starajoče se prebivalstvo. Združujemo raziskovalce, obstoječe ugotovitve in nacionalne vire financiranja, da bi s skupnimi močmi proučili glavne raziskovalne problematike in ovire, ki preprečujejo uspeh na tem področju.

To je mogoče doseči s koordinacijo trenutnih in prihodnjih pristopov, ustreznim sodelovanjem ter učinkovitejšo souporabo orodij, metod in drugih virov med sodelujočimi državami.

Trenutno želimo povečati koordinirano vlaganje v raziskovanje nevrodegenerativnih bolezni (ND), da bi odkrili vzroke bolezni, razvili cepiva in opredelili ustrezne načine oskrbe obolelih za ND. Naši prednostni cilji so:

  • s koordiniranim delovanjem dodati vrednost nacionalnim vlaganjem,
  • spodbujati razvoj nacionalnih raziskovalnih strategij na področju ND,
  • s partnerskim sodelovanjem optimizirati delovanje JPND.