Vilka är JPND:s mål?

business-goals

JPND syftar till att möta den växande utmaningen som neurodegenerativa sjukdomar innebär i den åldrande befolkningen. Detta sker genom att samordna forskare, befintlig forskningsevidens och olika forskningsfinansiärer för att  identifiera de viktigaste forskningsfrågorna  och hinder för att nå framsteg inom  området.

Detta ska uppnås genom samordning av pågående och planerade insatser, samarbete där det är lämpligt och effektivare samutnyttjande av  metoder , tekniker och andra resurser mellan deltagarländerna.

Vår nuvarande strategi är att öka samordnade forskningssatsningar när det gäller  neurodegenerativa sjukdomar (ND) för att hitta sjukdomsorsaker, utveckla botemedel och identifiera lämpliga sätt att behandla personer med ND. Våra omedelbara mål är:

  • Att skapa mervärde av nationella satsningar genom samordnade åtgärder
  • Att uppmuntra utveckling av nationella forskningsstrategier inom ND
  • Att uppmuntra partnerskap för att nå den fulla potentialen med JPND