JPND’nin Hedefleri nelerdir?

business-goals

JPND araştırmacıları,mevcut araştırma kanıtlarını ve ulusal fonlama kuruluşlarını bir araya getirerek yaşlanan nüfusta nörodejeneratif hastalıkların yarattığı, giderek büyüyen sorunların üstesinden gelmeyi amaçlar.

Bu hedefler, mevcut ve gelecekteki yaklaşımları koordine ederek, uygun olduğu noktalarda işbirliği yaparak ve gereçleri, teknikleri ve diğer kaynakları katılımcı ülkeler arasında daha etkili bir şekilde paylaşarak elde edilebilir.

Mevcut stratejimiz, nörodejeneratif hastalıkların (NH) sebebini bulma, tedaviler geliştirme ve nörodejeneratif hastalıklara sahip kişilerin bakımı için uygun yöntemler belirleme amacını taşıyan araştırmaları destekleyen koordine NH yatırımlarını artırmaktır. Buradaki öncülhedeflerimiz şunlardır:

  • Koordine faaliyetlerle ulusal yatırımlara değer katmak
  • NH (Nörodejeneratif Hastalıklar) üzerine ulusal araştırma stratejilerini geliştirmeyi teşvik etmek
  • JPND’nin tam potansiyeline ulaşabilmesi için ortaklıklar kurmak