Nörodejeneratif Hastalık nedir?

Neurons with electrical impulses

Nörodejeneratif hastalık, öncelikli olarak insan beynindeki nöronları etkileyen bir dizi durum için kullanılan kapsayıcı bir terimdir.

Nöronlar, beyni ve omuriliği bünyesinde barındıran sinir sisteminin yapı taşlarıdır. Nöronlar normalde çoğalmaz ve kendilerini yenilemezler, bu nedenle hasar gördüklerinde veya öldüklerinde vücut tarafından yerine konamazlar.. Nörodejeneratif hastalıklara örnek olarak Parkinson, Alzheimer ve Huntington hastalıkları yer almaktadır.

Nörodejeneratif hastalıklar, ilerleyici dejenerasyona ve / veya sinir hücrelerinin ölümüne yol açan tedavi edilemez ve hastayı güçten düşüren durumlardır. Bu, hareketlerde(ataksiler denilen) veya zihinsel işlevlerde (bunama / demans denilen) problemlere neden olur.

En büyük hastalık yükünü, vakaların yaklaşık olarak %60-70’i Alzheimer olmak üzere demans hastalığı oluşturur.

JPND’nin odaklandığı nörodejeneratif hastalıklar şunlardır:

  • Alzheimer hastalığı (AD) ve diğer demanshastalıkları
  • Parkinson hastalığı (PD) ve ilgili bozukluklar
  • Prion hastalığı
  • Motor nöron hastalıkları (MND)
  • Huntington Hastalığı (HD)
  • Spinoserebellar ataksi (SCA)
  • Spinal müsküler atrofi (SMA)